جایگاه قرآن در برنامه ریزی حوزه های علمیه، در کتاب: حوزه، کاستیها و بایسته ها
31 بازدید
محل نشر: سمینار بررسی مسایل حوزه. مقاله ص245. 1371ش
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی