روش همبستگی میان مذاهب در تفاسیر قرآن
30 بازدید
محل نشر: کنگره وحدت اسلامی.1374ش
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی