ارتداد و فتوای امام در مورد سلمان رشدی
30 بازدید
محل نشر: )کنگره بررسی موضوع سلمان رشدی) 1368
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی