تفسیر و هرمنوتیک:پژوهشی مقایسه ای میان تفسیرقرآن و دانش تفسیر کتاب مقدس
32 بازدید
محل نشر: فصلنامه صحیفه مبین(10-9)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی