تاثیر شخصیت مفسر در تفسیر قرآن
52 بازدید
محل نشر: صحیفه مبین » تابستان 1378 - شماره 19 »(35 صفحه - از 9 تا 43)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ابعاد مختلف شخصیّت مفسّر نظیر دانسته‏ها و روحیّات در نوع تفسیری که از قرآن کریم به دست می‏دهد، تأثیر دارد و اندیشوران مسلمان از دیرباز به این امر توجه داشته‏اند؛ لکن به آن تصریح نکرده‏اند. این تأثیر معمولاً به دنبال کسب معلومات جدید یا طرح شبهات نو فراهم می‏شود. هیچ مفسری از این تأثیر پذیری گریزی ندارد. منتهی به لحاظ آنکه قرآن با روحیات آدمی موافقت دارد، این اثرپذیری در راستای فهم درست قرآن است؛ به علاوه تأثیر دانسته‏ها و روحیات محدوده معینی دارد و این امر از بسیاری تفسیرهای سلیقه‏ای جلوگیری می‏کند. کلید واژه‏ها: شخصیت مفسر، دانسته‏های مفسر، گرایشهای مفسر، تفسیر، هرمنوتیک