نگاهی به معجم های الفاظ در نظام اطلاع رسانی، با تأکید برمعجم های لفظی قرآن کریم
54 بازدید
محل نشر: همایش اولین سمینار کامپیوتر اسلامی، با عنوان:. ص 213-232 بهار 1372ش
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی