تأثیر زمان و مکان در فهم قرآن
55 بازدید
محل نشر: کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی ج8، مقاله: ، ص9 ، زمستان 1374ش
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی