نگاهی به عزاداری های حسینی
58 بازدید
محل نشر: کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا(دفتر سوم)ص21، تهران، 1374ش
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی