داستانهای شگفت انگیز قرآن، در مجموعه: با راست قامتان پهنه اندرز(یادنامه راشد)
60 بازدید
محل نشر: 1387ش، تهران، انتشارات سخن، ص349-376
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی