تفسیر و هرمنوتیک (پژوهشی مقایسه ای میان تفسیر قرآن و دانش تفسیر قرآن کریم)
64 بازدید
محل نشر: صحیفه مبین » بهار و تابستان 1376 - شماره 9 و 10 »(12 صفحه - از 28 تا 39)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی