قرآن و فرهنگ زمانه (1)
51 بازدید
محل نشر: نامه مفید » زمستان 1375 - شماره 8 (30 صفحه - از 49 تا 78)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شبهه‏ای که از زمانهای نه چندان دور در محافل علمی مطرح است، این است که قرآن جلوه‏ای از عصر و زمان نزول به خود گرفته است و در برخی آیات به مسایلی اشاره می‏کند که نشانگر عصر خاص و مردم جزیرة العرب می‏باشد. طرح این شبهه این پرسش را به وجود آورده است که مفهوم انعکاس این مطالب در کتابی آسمانی و نازل شده از سوی خداوند، آیا با جاودانگی و جهانی بودن آن سازگار است؟ آیا طرح موضوعات محدود به قوم و زمانی خاص در قرآن موجب محدودیت رسالت نمی‏گردد؟ به عبارت دیگر اگر کسی بگوید قرآن بازتاب فرهنگ عصر جاهلیت و مردم حجاز است یا یک درجه بالاتر تعالیم قرآن متأثر از عادات و رسوم آن عصر و دستورات آن در پاسخ به مشکلات اجتماعی و انسانی آن زمان بوده، چگونه می‏تواند با خواسته‏ها و آمال و نیازهای عصر حاضر مطابقت داشته باشد و چگونه می‏تواند کتابی جاویدان و جذاب و هدایتگر باشد و از همه مهمتر این مسأله چگونه می‏تواند با وحی بودن قرآن سازگار باشد؟ مباحثی که در این وجیزه آمده در راستای طرح موضوع و پاسخ اشکالات است که به شرح زیر آمده است، در آغاز نمونه‏هایی از اشکالها با ذکر مثال آورده شده و سپس به واقعیتهای انکار ناپذیر از عصر نزول یاد گردیده و آنگاه به اشکالها پاسخ داده شده است. اما از آنجا که ریشه بنیادی دفع اشکالات و تحلیل علمی و تاریخی شأن نزول قرآن به تعیین موضع و جایگاه رسالت، وحی و سنخ تعالیم قرآن و ظرف بیان آن باز می‏گردد، به سه نظریه مشهور در این زمینه