نقد و بررسی نظریه بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن
60 بازدید
محل نشر: نامه مفید » تابستان 1376 - شماره 10 (30 صفحه - از 39 تا 68)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده یکى دیگر از نظریات(1) در انعکاس جلوه‏هاى فرهنگى و ذهنى عصر رسالت در قرآن و در پاسخ به اشکالات مربوط به موضوع، این است که بگوییم مطالب یاد شده در قرآن عقیده صاحب وحى نیست و قرآن آنها را از باب همراهى با فرهنگ عصر خود آورده است. در توضیح این نظریه در آغاز به شرح و تبیین آن از سوى قائلینش مى‏پردازیم و آنگاه تفاوتهاى اساسى میان نظریه بازتاب فرهنگ زمانه با زبان قوم را بیان مى‏کنیم، سپس دلایل این نظریه از زبان گوینده‏گانش خواهد آمد، آنگاه به انگیزه‏ها و پیامدهاى آن اشاره خواهد شد و در پایان به نقد این دیدگاه مى‏پردازیم. ______________________________ 1 . لازم به یادآورى است، شبهاتى زیر عنوان «قرآن و فرهنگ زمانه» در شماره 8 مجله نامه مفید از همین نویسنده بیان شد؛ براى حل آن سه نظریه مطرح گردید. در شماره 9 نظریه «زبان قوم در قرآن» مورد توجه قرار گرفت. و اینک نظریه «بازتاب فرهنگ زمانه» مورد بررسى قرار مى‏گیرد و تحلیل و نقد نظریه سوم در شماره آتى به نظر خوانندگان خواهد رسید