پژوهشی درباره زبان قوم در قرآن
58 بازدید
محل نشر: نامه مفید » بهار 1376 - شماره 9 (24 صفحه - از 35 تا 58)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه راه حلهاى کلى در پاسخ به شبهه‏ها و اشکالها پژوهشگران اسلامى به ویژه قرآن پژوهان، در زمینه دفاع و پاسخ به شبهه‏هایى که حول محور فرهنگ زمان بعثت پیامبر و نزول قرآن مطرح شده است(1) سه فرض و احتمال را عنوان کرده‏اند: 1. این که قرآن در مرحله نخست در محیط جزیرة‏العرب نازل شده و با مردمى با اعتقادات و رفتارى خاص سروکار پیدا کرده و با آنان سخن گفته است، لذا طرح این مسایل به معناى سخن گفتن قرآن با زبان قوم و بر قرار کردن رابطه با آنان و همچنین درک و انعکاس واقعیات و انس و سازگارى با مردم است. 2. رسالت و پیام پیامبر تنها در محدوده زبان و ارتباط گفتارى و معنوى با قوم نیست، بلکه پیامش بازتاب فرهنگ قوم مى‏باشد. در این راستا بازتاب هم به دو معناست و ممکن است در دو جهت مقصود باشد: الف ـ بازتاب فرهنگ یعنى فرهنگ قوم در کتاب مجید رنگ گرفته و قرآن را صبغه‏اى از ______________________________ 1 ـ لازم به یادآورى است این شبهه ها تفصیلاً در شماره 8 نامه مفید زیر عنوان قرآن و فرهنگ زمانه از همین نویسنده بیان شده است.