نقد و بررسی نظریه قرآن و تأثر و وابستگی به فرهنگ زمانه
56 بازدید
محل نشر: نامه مفید » پاییز 1376 - شماره 11 (17 صفحه - از 4 تا 20)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آنچه در پی می‏آید نقد و بررسی سومین نظریه‏ای است که در ارائه پاسخ به مشکلات و دفع شبهات قرآن(1) مطرح گردیده است. دو نظریه «زبان قوم بودن قرآن» و «بازتاب فرهنگ زمانه» در دو شماره پیشین مجله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و اکنون این نظریه سوم و نقد آن. گفتیم در پاسخ به شبهات یا تحلیل انعکاس برخی از مسائل زبانی و فرهنگی در قرآن، سه نظریه ابراز شد. نظریه سوم، نظریه تأثیر از فرهنگ زمانه و برخاستن از متن فرهنگ و شرایط و حال و هوای عصر خاص است. صاحبان این دیدگاه به دلیل تصوری ویژه از وحی و همچنین تحلیلی ظاهرگرایانه و مادی انگارانه از شرایط اقتصادی و اجتماعی عهد نزول قرآن، تعالیم وحی را انعکاسی از این شرایط می‏دانند یا در اثر اعتماد بر مکاتبی چون اصالت اجتماع و اصالت اقتصاد، آثار علمی، هنری و دینی را کلاً متأثر از فرهنگ مادی و معنوی زمانه خود می‏پندارند، و برای ______________________________ 1 - این شبهات در شماره 8 این مجله نخستین مقاله از این مجموعه ارائه گردید. در پاسخ به این شبهات سه نظریه مطرح گردید.