معناشناسی و رابطه آن با دانش تفسیر قرآن کریم
84 بازدید
محل نشر: تحقیقات علوم قرآن وحدیث » پاییز و زمستان 1383 - شماره 2 » (22 صفحه - از 45 تا 66
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: یکی از موضوعات مرتبط با دانش تفسیر معنی‏شناسی زبانی است که در کشف و پرده‏برداری از مقصود قرآن کمک می‏کند. در سیر معنی‏شناسی دیدگاه‏های متفاوتی پدید آمده که مهم‏ترین آن‏ها جایی است که کانون معنا تحت نظام اجتماعی قرار گیرد و عمل جمعی برای زبان و معنا نقش آفرین باشد. در تفسیر قرآن درباره معناشناسی چند موضوع مهم است، یکی معناداری و بی‏معنایی و یکی مباحث مربوط به بافت مناسب معنا و تشخیص خصوصیات آن است. از سوی دیگر، بررسی جایگاه بلاغت و مصداق و پیش‏فرض‏ها از اهمیت ویژه‏ای در معناداری برخوردار است و نقش کاوش‏های جدید را در کشف مراد عیان می‏سازد. هدف این نوشته اشاره به همپوشی‏ها و چالش‏هایی از معناشناسی با دانش تفسیر است. کلید واژه‏ها: معنی‏شناسی، تفسیر، معناداری و بی‏معنایی، مصداق، بلاغت، پیش‏فرض‏ها. مقدمه معناشناسی مطالعه علمی معناست، همچنان که زبان‏شناسی مطالعه علمی زبان است و منظور از مطالعات علمی توصیف پدیده‏های زبانی معنا در چارچوب یک نظام (سیستم) بدون هر پیش‏انگاری و به صورت همگانی است.