زبدة البیان و تفاسیر فقهی اهل سنت
59 بازدید
محل نشر: کیهان اندیشه » مرداد و شهریور 1375 - شماره 67 (17 صفحه - از 45 تا 61)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه تفسیرهای فقهی، قدیمی‏ترین تفاسیر موضوعی هستند که آیات احکام در هر موضوعی را گردآوری کرده‏اند و از خلال آنها حکم هر موضوعی استخراج و تفریع فروع شده است. گر چه حکم دینی و فقهی شامل احکام اعتقادی و اخلاقی نیز می‏گردد، اما آنچه اصطلاحا در زبان مفسران این دسته از کتابها به کار رفته و یا در کتابهای فقهی متداول شده، احکام عملی است در زمینه عبادات و معاملات و تصرفات و عقوبات که به قصد تنظیم رابطه مکلفین با خدای خود و با بندگان به کار رفته است.دستوراتی که به عقیده انساننسبت به خدا، و مبدأ و معاد مربوط می‏شود، یا آنچه مربوط به دستورات سیر و سلوکی و آراستگی به فضائل و دوری از رزائل و خلاصه اخلاقیات است، معمولا در این کتابها مورد بحث و بررسی قرار نمی‏گیرند و اصطلاحا جزو آیات الاحکام شمرده نمی‏شوند. معمولا کتابهای احکام القرآن بیش از آنکه بیان احکام و توضیح و ترتیب منطقی مباحث فقهی باشند، تفسیر و تشریح احکام از منظر قرآن هستند، و حتی از جهتی تبیین کننده و توجیه‏گر احکام موجود در کتب فقه یهستند.به عبارتی دیگر، می‏توان چنین گفت:مفسران آیات الاحکام، پیش از تفسیر، دستورات فقهی ودر زمینه نماز، روزه، زکوة، حج، امر به معرفو و نهی از منکر را مدون کرده‏اند و طرح مدون و تئوری منظم آن را ریخته‏اند.آنگاه آنها را با آیاتی که در قرآن آمده است تطبیق داده اند.