کانون جاذبه و لطف/ مجازگویی قرآن از دیدگاه امام خمینی
60 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » 20 آبان 1383 - شماره 34 (2 صفحه - از 6 تا 7)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی