ترجمه قرآن و مترجمان، ضرورت ها و روش ها
66 بازدید
محل نشر: بینات » بهار و تابستان 1385 - شماره 49 و 50 » (80 صفحه - از 88 تا 167)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مصاحبه شونده: صفار زاده، طاهره - مصاحبه شونده: شهدادی، احمد - مصاحبه شونده: امامی، ابوالقاسم - مصاحبه شونده: ایازی، سید محمد علی - مصاحبه شونده: استاد ولی، حسین - مصاحبه شونده: انصاریان، حسین - مصاحبه شونده: کوشا، محمد علی - مصاحبه شونده: طاهری، علی اکبر - مصاحبه شونده: صلواتی، محمود - مصاحبه شونده: موسوی گرمارودی، سید علی - مصاحبه شونده: انصاری، منصور - مصاحبه شونده: صفوی، سید محمد رضا - مصاحبه شونده: خرمشاهی، بهاءالدین در دو دههٔ گذشته ترجمه قرآن کریم، کارنامه‌ای پر برگ و بار دارد و شاید بیشترین ترجمه‌های قرآن به زبان فارسی به بازار عرضه شده است، که برخی آن را نهضت ترجمهٔ قرآن نام نهادند.در کنار نشر ترجمه‌های ارزشمند و گرانسنگ، ده‌ها مقاله در نقد و معرفی آنها نیز نگاشته شده است و صاحب نظران فراوانی دربارهٔ آنها قلم زده‌اند و اظهار نظرهای عالمانه، دقیق و گاه موشکافانه داشته اند که برای مترجمان بعدی بسیار سودمند افتاده است و آنان را از لغزش های خرد و کلان نگاه داشته است.بدین سان بینات به لحاظ جایگاه علمی و اجتماعی خود و نیز تخصصی بودن آن، بر آن شد تا شماره‌ای را ویژهٔ ترجمه و مترجمان قرار دهد. از این رو در کنار‌جمع آوری مقالات فراوانی در این باره ،بر آن شدیم تا با طرح سؤالات دقیق وفنّی از نقطه نظرات صاحبان دانش و نظر و مترجمان بنام قرآن کریم بهره‌مند شویم.بدین ترتیب پانزده سؤال را مطرح کردیم که عبارت بود از:آیا مترجم قرآن باید حرفه‌ای باشد و چه تبحرهایی را نیاز دارد؟ ترجمه محض برای قرآن جوابگوست یا نیاز به پانویس دارد؟ترجمه گروهی چه فوائد و مشکلاتی را در بردارد؟اعضای گروه چه تخصص‌هایی باید داشته باشند؟در ترجمه قرآن ترجمهٔ همه ادوات و حروف لازم است؟دشواری‌ها و تفاوت‌های ترجمهٔ قرآن با سایر متون چیست؟شما به عنوان مترجم قرآن چه نوآوری‌هایی در ترجمه خود دارید؟آیا ترجمهٔ تحت اللفظی را کافی می‌دانید؟سه ترجمهٔ کهن و سه ترجمهٔ معاصر را معرفی کنید و برخی امتیازات آنها را بیان فرمایید.تصحیح و چاپ ترجمه‌های کهن از چه جایگاهی برخوردار است؟نظر شما