اسلام و حقوق بشر، تعامل یا تقابل؟ (نشست علمی)
69 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » تابستان و پاییز 1386 - شماره 30 و 31 (28 صفحه - از 307 تا 334)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مصاحبه شونده: ایازی، سید محمد علی - مصاحبه شونده: خلیلی، سید مصطفی - مصاحبه شونده: دشتی، مهدی - مصاحبه شونده: ضیایی فر، محمد حسن - مصاحبه شونده: ردایی، حسین - مصاحبه شونده: طهماسبی - مصاحبه شونده: هاشم زاده هریسی، هاشم - مصاحبه شونده: علی اکبریان، حسن علی - مصاحبه شونده: مرتضوی، سید ضیاء - مصاحبه شونده: قاضی زاده