کار را با معرفی مفسران شیعه شروع کردم
54 بازدید
موضوع: سایر
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) خرداد 1379 - شماره 11 )(2 صفحه - از 16 تا 17)
تعداد شرکت کننده : 0