رویکردهای عقلانی و انتقادی در مطالعات قرآنی
64 بازدید
موضوع: علوم قرآنی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : کتاب ماه دین ) بهمن 1387 - شماره 136 )(8 صفحه - از 66 تا 73)
تعداد شرکت کننده : 0