نقد و بررسى دیدگاه‏هاى اعجاز محتوایی قرآن درمیان قرآن پژوهان
66 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نام استاد/نام دانشجو : زهره غفارنواز