نقش دینداری در شادی و نشاط از نظر قرآن و حدیث
57 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نام استاد/نام دانشجو : زهرا دمرچلی
کسب آرامش و رضایت خاطر و تحصيل شادی، مطلوب و گمشده ی اصلی انسان در طول تاریخ و مهم ترین نیاز فطری وی می باشد. همه ی تلاش های آدمی در این دنیا، ناشی از این انگیزه و برای بدست اوردن " آرامش و رضایت خاطر" است. از سوی دیگر، شادی و مسرت در انسان احساس درونی ناشی از موفقیت، خوشبختی، لذت داشتن چیزهای دلخواه بوده و مهم ترین محصول و پیامدی است که رضایت خاطر می تواند نصیب انسان نماید. نکته دیگر، ادیان الهی به سبب هماهنگی با فطرت آدمی و با ارایه پاسخ های روشن به پرسش های اساسی انسان به ارائه مجموعه از باورها و قوانین پرداخته که بوسیله ی آنها نه تنها به حیات و زندگی وی معنا و مفهوم ویژه ای می بخشد، بلکه آرامش دنيوی، رضایت خاطر، شادی و نشاط را نیز برای وی به ارمغان می آورد. در این رساله سعی دارد با طرح چهار سوال کلیدی و ارایه پاسخ های مناسب و در خور، اثبات نماید که: اولاً: نشاط و شادابی ضرورت زندگی است، وثانیاً: اسلام به عنوان مجموعه ای از باور – ها اعمال و مناسک دینی و تعامل با پروردگار و خالق یکتا، با هدفدار نمودن رفتار های آدمی به آنها جهت و ارزش بخشیده است. وثالثاً، بين دین داري و رضایت خاطر (به عنوان عامل ايجاد کننده شادی و نشاط) رابطه مستقيم و مثبت وجود دارد و هم چنين پيامدهاي شادماني حاصل از دین داري را نيز در زندگي فردي و اجتماعي انسان راه هايي پردوام تر و ارزشمندتر است و در اين مسير راههاي پيشنهادي بحث و بررسي شده است. کلیدواژه: دین، دینداري ، شادی، رضایت خاطر، نشاط، شادابی.
دانلود