صداقت در زندگی زناشوئی بر اساس قرآن و سنت
58 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نام استاد/نام دانشجو : غلام کرمی
بدون تردید اخلاق فاضله، مدار زندگی اجتماعی و محور سعادت آن است، پس هرکس به اخلاق نیک آراسته باشد محبوب و مقرب دل هاست و محترم و مکرم وگرامی زندگی می کند و هرآن که متصف به اخلاق رذیله و منکرات باشد، چشم ها از دیدن او و گوش ها از شنیدن سخن پیرامون او متنفر و بیزارند. فضائل حقیقی و اصولی در انسان عبارتند از حکمت و عدالت، عفت و شجاعت «که هرگاه این صفات نیت دائمی و پیوسته انسان شد آن را ملکه و مقام گویند.» صدق وصفی است که تمامی فضائل علم و عمل را در بر می گیرد. ممکن نیست کسی دارای صدق باشد و عفت و شجاعت و حکمت و عدالت، چهار ریشه اخلاق فاضله را نداشته باشد چون آدمی بغیر از اعتقاد و قول و عمل، چیز دیگری ندارد و وقتی بنا بگذارد که جز راست نگوید، ناچار می شود این سه چیز را با هم مطابق سازد، یعنی بکند مگرآن چه را که می گوید و نگوید مگر آنچه را که معتقد است وگرنه دچار دروغ می شود. أُوْلَئکَ الَّذِینَ صَدَقُواْ وَ أُوْلَئکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ آنها به حقیقت راستگویان و آنها به حقیقت پرهیزکارانند. چون صدق مطلق آورده و مقیّد به زبان و اعمال قلب و اعمال سایر جوارح نکرده پس منظور از آن مؤمنین حقیقی هستند که در دعوی ایمان صادقند. و واضح است که اضداد این فضائل ومتفرعات از آنها، رذائل و منکرات اخلاقی نامیده می شوند و مؤمنان حقیقی از زن و مرد به جدّ می کوشند تا بدین فضائل چهارگانه آراسته و به حد فاصله و قرابت شان به مدار سعادت و روح دین، از اضداد آنها فاصله گیرند. کلیدواژه ها: صداقت، وفای بعهد، زناشوئی، ازدواج، حیاء، عفت، قرآن کریم، رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلّم.
دانلود