بررسی ساختار توزیع قدرت در رابطه زن- شوهر در خانواده از نگاه آیات و روایات
59 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نام استاد/نام دانشجو : ناصحی
ساختار نظام خانواده بر اساس روابط اعضاء و حقوق و تکالیف متقابل آنها شکل گرفته و استوار می‌شود. تمايز نقش‌هاي پدری، مادری و فرزندی و نیز زن و شوهری تمایز حقوق و تکالیف را به دنبال می‌‌آورد. بدین ترتیب حقوق و وظایف نقش‌ها متقابل اما متفاوت است. علی رغم تقابل دوسویه حق و تکلیف در روابط اعضاء خانواده، عوامل و شاخص‌های ویژه‌ای زمینه بروز قدرت را برای یک نقش و توزیع قدرت در ساختار خانواده اسلامی فراهم می‌‌کند. تبیین ساخت قدرت در روابط اعضاء خانواده، بر اساس ترکيبي از دو شاخص توانايي‌هاي ذاتي و طبيعی، و شاخص اقتصادی (انفاق) صورت می‌گیرد. مرد در نقش شوهر دارای جایگاه و قدرت نسبی برتر در خانواده اسلامی است، اما او از قدرت مطلق برخوردار نیست، و قدرت او در خانواده به معنای اطلاق نفوذ امر او نمی‌باشد، بلکه تنها در دایره «عدل» و «معروف» و در گستره محدود حقوق شوهر نافذ و مشروع است. بر این اساس خانواده اسلامی دارای نظام «شوهر محور» با گرایش «دوسویه» است. قدرت شوهر، در حق تصمیم‌گیری شوهر در مورد مصالح کلی خانواده و شوؤن زوجیت از جمله تصمیم‌گیری در مورد مسکن، یا درباره چگونگی بهره‌مندی جنسی یا توابع حق استمتاع شوهر معنا می‌شود. بدین ترتیب که خروج زن از منزل در صورت منافی بودن با حق جنسی شوهر کنترل می‌شود. همچنین قدرت زن، در صورت برآورده نشدن حقوق مالی او همانند مهر، نفقه و مسکن مناسب، یا حقوق غیرمالی او همانند معاشرت بالمعروف، برخورد محترمانه و همراه با عدالت و احسان شوهر معنا می‌شود و بروز می‌یابد. عوامل دیگری نیز همچون امکان تعدد زوجات، ولایت پدر بر فرزندان و پدرنامی بر افزایش قدرت مرد در نقش شوهر و پدر در خانواده اسلامی تأثیرگذار است.
دانلود