بررسی متنی منبعی روایات تفسیری منقول از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)
68 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تفسیر مأثور از قدیمی¬ترین و معتبرترین روش‌های تفسیر قرآن کریم است. مفسران قرآن همواره تفسیر مأثور و نقلی را بر دیگر تفاسیر مقدم داشته و از آن در تفسیر آیات الهی بسیار بهره برده‌اند. فرقه‌های اسلامی، هریک به فراخور دانش خود، تفسیرهایی را بر اساس نقل، نگاشته‌اند. یکی از این منابع کتاب تفسیر «الدر المنثور» است که یکی از منابع مهم و گسترده روایات تفسیری اهل سنت است، در این تفسیر حجم زیادی از روایات علی (علیه السلام) مذکور آمده. برخی از این روایات تفسیری درمجامع ومنابع حدیثی شیعه آمده که از نظر محتوا و وحدت آبشخور مشترک دارند. در این ساله، آمار نسبی روایات علی (علیه السلام) در منبع مذکور، مشخص می‌شود. سپس موارد اتفاق استخراج شده، و منابعی که آبشخور این منقولات است مشخص و بر اساس محتوا براسا روایات علوم قرآنی ، روایات تفسیری و تأویل وتطبیق طبقه¬بندی گردیده است. مهمترین بحث محوری این پایان نامه، یافتن مشترکات منقول از علی بن ابیطالب، در تفسیر الدر المنثور و منابع روایی شیعه است؛ تا از این رهگذر، جایگاه امام علی (علیه السلام) در تفسیر قرآن روشن گردد و پس از بررسی روایات منقول از آن حضرت با تقسیم بندی ویژه¬ای عرضه شود. در این تحقیق می¬توان به این فرآیند رسید که به هنگام مقایسه¬ی متن روایات علی (علیه السلام) در «الدر المنثور» با روایات ایشان در منابع روایی شیعه، اشتراک در معنا و مفهوم وجود دارد، ضمناً مواردی وجود دارد که با منقولات شیعه هم خوانی ندارند؛ از جمله برخی داستان ها که همراه جزئیات ذکر شده است. کلیدواژه: روایت¬های تفسیری امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، تفسیر مأثور، جلال الدین عبدالرحمن
دانلود