مهدویّت و پیوند آن با اصلاح فرد از دیدگاه قرآن و حدیث
65 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نام استاد/نام دانشجو : سيمين صميمی
مسأله اعتقاد به معلم و اصلاحگر برای عالم بشریت از زمان خلقت آدم وجود داشته است. اعتقاد به مهدی موعود (ع) نیز از عصر پیامبر اسلام(ص) در میان امت مسلمان به ظهور رسید. به اين معنا که امام دوازدهم از سلاله¬ي پيامبر اسلام (ص) به صورت يک مصلح جهانی، در ابعاد اعتقادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی پدیدار می¬شود. از منظر قرآن و بعضی روایات امامان معصوم (ع) به نظر می¬رسد که وجود امام دوازدهم، واسطه¬ی فیض و نور هدایتی در جامعه خواهد بود که همچون پدری دلسوز به اصلاح و تربیت انسان¬ها می¬پردازد. این رساله در صدد تبیین تحلیلی از مفهوم وجایگاه انتظار است. در اين راستا به بررسي ديدگاه¬هاي مختلف پرداخته تا نشان دهد چگونه از رهگذر اعتقاد به مصلح جهانی، انسان را در تربيت و پرورش ابعاد مختلف فکری، روحی، اخلاقی و علمی یاری می¬رساند. به علاوه به موانع تأثیرگذاری این اعتقاد و انتظار نیز اشاراتی دارد. کلید واژه¬ها: اعتقاد، مهدویت، شیعه، انتظار، اصلاح، آموزه¬هاي دينی، تلقی¬های انحرافی
دانلود