بررسی روایات تفسیری امام رضا (ع)
78 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نام استاد/نام دانشجو : محبوبه شاپوری
حضرت امام رضا علیه السلام، هشتمین امام شیعیان می¬باشند که هجرتی ناخواسته از سوی مأمون سبب شد تا ایشان سرزمین نیاکان پاکش را واگذارد و به خراسان سفر کند تا بذر تشیع را در نسل سلمان پارسی به ودیعت نهد. از آن حضرت به مانند دیگر امامان شیعی و به نسبت، روایات فراوانی درباره تعالیم اسلامی نقل شده است. برخی از این روایات در زمینه¬های مرتبط با قرآن همچون تفسیر، تأویل، جایگاه قرآن و ... است. برگزاری نشست¬ها ومناظرات علمی و شرکت امام در این جلسات و مباحثه با علما و متکلمان برجسته مسلمان و غیر مسلمان سبب می¬شد تا علاوه برآنکه چیرگی شخصیت علمی امام بردیگران ثابت شود، تعداد این روایات هم گسترش یابد. مهم ترین بحث محوری این پایان نامه جمع آوری این روایات قرآنی، طبقه بندی موضوعی آن، تحلیل و تطابق آن، با عصر وروزگار ایشان می¬باشد. مهم ترین منبع برای استفاده از این روایات قرآنی، مسند الامام الرضا تألیف شیخ عزیز الله عطاردی می¬باشد که پس از تطبیق روایات آن با عیون اخبارالرضا و حذف روایات تکراری به جمع بندی ارقام و اعداد در فصل سوم می¬پردازیم. در این تحقیق می¬توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه مباحث آن روزگار به شکل جدلی و استدلالی مطرح بوده و عموماً مسائل کلامی مورد پرسش قرار می¬گرفته، روش امام رضا(علیه السلام)نیز مطابق پرسش مردم، به شکل استدلالی بوده و عموماً پرسش¬گران پس از شنیدن پاسخ امام، به علم والای ایشان اعتراف کرده¬اند. بررسی همزمان روایات قرآنی امام و حوادث فرهنگی و اجتماعی سالهای حیات ایشان نشان می¬دهد که حضرت به طور قاطع و در مقابل افرادی چون واقفیه، غالیان و ... می¬ایستادند و عکس العمل شدیدی نشان می¬دادند. نتیجتاً می¬توان گفت که موضوعات روایات ایشان، پیوند وثیقی با مسائل آن دوره از حیات جامعه مسلمین دارد.
دانلود